مرجع کسب درآمد اینترنتی ایران

مرجع کسب درآمد اینترنتی ایران

فروشگاه ما برای رضایت و کسب اعتبار و ارزش در بین کاربران تمام سعی خود را برای ارائه محصولات با کیفیت می کند

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

مهمترین ویژگی های مرتبط با مانيتورهای LCD


مهمترین ویژگی های مرتبط با مانيتورهای LCD

 

از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانيتورهای LCD، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • Native Resolution : با توجه به اينکه مانیتورهای LCD از یک ماتریس مشتمل بر سلول، بمنظور نمایش تصاوير استفاده می نمایند، دارای يک Resolution ثابت ( ذاتی ) بوده که در آن Resolution کيفيت تصوير در بهترين وضعيت خود خواهد بود. یک مانیتور پانزده اینچ LCD ، دارای یکNative Resolution معادل 1024 در 768 می باشد .این در حالیست که اکثر مانیتـورهای هیفده ، هیجده و نوزده اینج از یک Native Resolution معادل 1280 در 1024 ، استفاده می نمایند. درصورتیکه تنظیم مانیتور پایئن تر ازNative Resolution انجام شود،تصاویر به نمایش درآمده ، حالت طبیعی خود را از دست می دهند( مات و کدر ) ، چراکه نمایشگر صرفا" بخشی از پیکسل های مربوطه به خود را استفاده نموده و بمنظور نمايش تصوير در صفحه ، Scale خود را افزايش خواهد داد. با اینکه تکنولوژی های Scaling در طی سالیان اخیر بهبود پیدا يافته اند ،ولینتایج همچنان غيرمطلوب می باشد( عدم رضايت کاربران ) . در موارديکهNative Resolution مانـیتورهای LCD ، پاسخگوی تمامی نيازهای استفاده کننده می باشد ، انتخاب آنان منطقی خواهد بود.
 • ViewingAngle : با توجه به اينکه در مانیتـورهای LCD ، نور از طریق کریستال های مايع در نمایشگر عبور داده می شود، زمانیکه مستقیما" در مقابل آنان ایستاده باشیم ، بهترین وضعیت نمایش را مشاهده خواهيم کرد. در صورتیکه زاویه مشاهده خود را تغییر دهيم ( حرکت به گوشه ها و یا بالا و پائین )، ميزان تابناکی نور افت خواهد کرد . موضوع فوق ، یکی از دلایل ترجیح مانتیورهای CRTبه مانیـتورهای LCD توسط گرافیست ها و کاربرانی است که حجم عمده فعالیت آنان گرافیک می باشد . ساير کاربران ، می توانند با وضعیت فوق، مدارانمايند.
  Viewing Angle یک مانتیور LCD ( بر حسب درجه اندازه گیری می شود ) ، نشاندهنده قدرت انعطاف در مقابل حرکت و جابجا شدن بین گوشه ها ، پائین و یا بالای مرکز نمایشگر بدون ازدست دادن کیفیت تصویرمی باشد. تاکنون هیچگونه روش استانداری برای اندازه گیری Viewing Angle ایجاد نشدهاست .اعداد اعلام شده توسط تولیدکنندگان بر مبنای یک استاندارد واحد نبوده و صرفا" می تواند معیاری در بین مانتیورهای تولید شده توسط یک تولید کننده باشد . بهترین روش قضاوت در رابطه با Viewing Angle یک مانیـتور ، مشاهده مستقیم مانیتور و بررسی عملی آن می باشد . در این راستا می توان برخی از مدلهائی را که از یک حداقل مشخص شده ، پائین تر می باشند را حذف و عملا" آنان را بررسی نکرد . يکی از پارامترهای مهم در انتخاب مانیتـورهای بزرگ ، دامنه و محدودهViewing Angle می باشد .مثلا" یک مدل پانزده اینچ ، ممکن است صرفا" توسط یک کاربر استفاده گردد که وی نیز مستقیما" در مقابل مانیتـور قرارگرفته و از آن استفاده می نمايد.بنابراین در صورتيکه مقدار ViewingAngle معادل 120 درجه و یا بیشتر باشد، نياز کاربران مرتفع خواهد شد. در مانیتورهای هیفده اینچ و یا بالاتر ،حداقل زاویه دید 150 درجه پيشنهاد می گردد.اغلب کاربران این نوع مانیتورها تمایل دارند که از مانیتور بصورت مشترک استفاده نمایند ( خصوصا" در مواردیکه بصورت گروهی بر روی یک پروژه و یا تمرین کار می شود ) .
  یکی از عوامل موثر در
  Viewing Angle ، تکنولوژی استفاده شده در رابطه با پیکسل ها است . در مانـیتورهای هیجده اینچ LCD و بالاتر ، از جدیدترین فنآوری در ارتباط با پیکسل ها استفاده شده که افزایش زاویه دید( مشاهده ) را بدنبال خواهد داشت . در مانیتورهای پانزده اینچ LCD ، تولید کنندگان از پانل های ارزان قیمت استفاده نموده که باعث کاهش زاویه دید می گردد . در تعداد زیادی از مانیتورهایLCD جدید ، امکان چرخش و یا تنظیم نمایشگر وجود داشته و همین موضوع باعث بهبود و پوشش زاویه دید بهتری می گردد .
 • Contrast:پارامتر فوق ، تفاوت دانسیته نور بین روشنترین رنگ سفید و تیره ترین رنگ مشکی را که یک مانیـتور LCD قادر به تولید آنان می باشد را نشان می دهد . در این رابطه پیشنهاد می گردد که مانیتوری با نسبت 1 : 400 و یا بهتر از آن ، انتخاب گردد .
 • Brightness : پارامتر فوق ، حداکثر ميزان نوری که از يک صفحه نمايشگر بمنظور نمايش "سفيدمحض" ساطع می گردد را نشان می دهد (ارسال تشعشعات در هر متر مربع ( cd/m2 ) ) . تقریبا" تمامی مانيـتورهای LCD ، دارایBrightness معادل دويست و پنجاه cd/m2 و یا بیشتر می باشند . ( مانیتورهای CRT دارای Brightness معادل يکصد می باشند) .
 • دیجیتال در مقابل آنالوگ : در صورتیکه بر روی سیستم یک کارت گرافیک با خروجی ویدئو دیجیتال نصب شده باشد ، می توان از یک LCD که دارای ورودی دیجیتال می باشد ، استفاده نمود . در چنین حالتی ضرورتی به تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برگشت مجدد ، وجود نداشته و کیفیت تصویر بمراتب بهتر خواهد بود .در صورتیکه کارت گرافیک نصب شده بر روی سیستم دارای یک پورت DVI نمی باشد ، می توان با توجه به امکان ارتقاء و يا تعويض سيستم در آينده ، یک مانیتور دیجیتال LCD را انتخاب نمود.

در بخش دوم اين مقاله به بررسی ساير موارد مربوط به نحوه انتخاب يک مانيتور خواهيم پرداخت

 

ويژگی مهم مانيتورهای CRT

مانيتورهای CRT از دو نوع تکنولوژی لامپ تصوير استفاده می نمايند : Shadowmask و يا Aperturegrille . در مانيتورهای قديمی CRT از تکنولوژی shadow mask استفاده شده است . استفاده از تکنولوژی فوق ، همچنان نيز متداول می باشد .Aperture grille ، تکنولوژی ديگر در رابطه با لامپ تصوير بوده که شفافيت ووضوح تصوير بمراتب بهتری را ارائه می نمايد. در نمايشگرهای مسطحکه از تکنولوژی فوق استفاده می گردد ، انعکاس نور کاهش می يابد.

مانيتورهای Aperture grille از تکنولوژی پيشرفته stripepitch استفاده می نمايند. در اين تکنولوژی ، فاصله بين Strip های مجاور با رنگ مشابه که يک تصوير بر روی نمايشگر را ايجاد می نمايند بر حسب ميليمتر اندازه گيری می گردد. مانيتورهای Shadow mask از تکنولوژی قديمی dot pitch استفاده می نمايند. در تکنولوژی فوق ، فاصله بين نقاط مجاور با رنگ مشابه بر حسب ميليمتر اندازه گيری می گردد. با توجه به ماهيت متفاوت دو تکنولوژی فوق ، نمی توان آنان را مستقيما" با يکديگر مقايسه نمود. در هر دو تکنولوژی ، هر اندازه ميزان فاصله محاسبه شده کمتر باشد ( dot pitch و يا stripe pitch ) ، کيفيت تصوير بنمايش درآمده بهتر خواهد بود. در حال حاضرمانيتورهائی که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمايند، دارای حداقل dot pitch معادل بيست و شش صدم ميليمتر و حداکثر چهل و يک صدم ميليمتر می باشند. مانيتـورهائی که از aperturegrille استفاده می نمايند ، دارای حداقل strip pitch معادل بيست و پنج ميليمتر مربع و حداکثر سی و يک صدم ميليمتر می باشند .
تکنولوژی
Aperture grille از مجموعه ای سيم های نازک که بصورت عمودی در مجاورت يکديگرقرار گرفته اند ، بمنظور ايزولاسيون پيکسل ها بصورت افقی ، استفاده می نمايد . پيکسل ها با توجه به ماهيت خطوط پويش استفاده شده بمنظور نگاشتن تصوير ، از يکديگر مجزا می گردند. بمنظور استقرار مناسب سيم های عمودی در يک Aperture grille تراز شده توسط لامپ تصوير ، از يک و يا دو سيم کاهنده ، استفاده خواهد شد.
تکنولوژی
Aperture grille دارای مزايای زير است :

 • الکترون بيشتری را فراهمنموده و در يک تصوير بزرگ، contrast بهتری را شاهد خواهيم بود .
 • resolutionعمودی در مانيتورهائی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايد،متاثر از فضای عمودی pinholes (سوراخچه ها ) نمی باشد .
 • تکنولوژی فوق ، دارای استعداد بمراتب کمتری نسبت بهShadow mask ،بمنظورwarping ناشی از حرارت است .

از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانیتورهای CRT ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • نوع لامپ تصوير : نمايشگرهای CRT که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمایند،دارای یک صفحه فلزی مشبک با حفره های کوچکی بمنظور فیلتر نمودن الکترون های منحرف شده ( هرز) و تمرکز اشعه الکترون بمنظور روشن نمودن فسفرهای درون لامپ می باشند .در اکثرمدل های ارزان قیمت که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايند ، نمايشگر دارای یک سطح انحناء می باشد. مانیتورهای مسطحی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمايند، نيز بتدريج متداول شده و در اختيارمتقاضيان قرار گرفته شده است . با توجه به اينکه مانیتـورهای CRT ، خطوط مستقیم را بخوبی تفسیر و نمایش می دهند ، استفاده از آنان بمنظور کاربردهائی نظير ترسيم و نقشه کشی مناسب می باشد . مانیتورهای فوق ، متن را نیز بخوبی نمایش داده و استفاده از آنان در ادارات و موسسات برای کاربردهای عمومی، مناسب می باشد .

در نمايشگرهای CRT که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ، پرتوهای الکترون از طريق يک آرايه شامل سیم های عمودی نازک ، ارسال می گردد .grille (دیواره مشبک) ، توسط یک و یا دو سیم که باعث ایجاد یک خط ضعیف در پائین و یا بالای يک صفحه سفید ( يک سوم آن ) می گردد ، حمايـت می شود.تمامی مانیـتورها ئی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ،دارای يک صفحه مسطح بوده و قيمت آنان در مقايسه با نمايشگرهای Shadowmask نيز بيشتر می باشد. کيفيت تصاوير ، نور و رنگ در مانيتورهائی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمايند ، بسيار مناسب بوده و گزينه ای ايده آل برای کاربرانی می باشند که از گرافيک استفاده می نمايند .

 • نقطه در اینچ :dot pitch و stripe pitch، بهترین شاخص بمنظور بررسی کیفیت تصویر مانیتور نمی باشند. Dot Pitch ، فاصله بین دو فسفر با رنگ مشابه بر روی یک مانیتور CRT از نوع Shadow mask می باشد . در مقابل ، لامپ های تصوير با تکنولوژیAperture grille به یک Stripe pitch استناد نموده که فاصله افقی بین دو نوار با رنگ مشابه از فسفر می باشد. تولید کنندگان نمایشگرهای Shadow mask ، دربرخی موارد شاخصی با نامdot pitch افقی را نيز اعلام نموده که فاصله بین دو ستون از نقاط با رنگ مشابه می باشد. مقدار فوق ، کمتر از dot pitch قطری است .تقريبا" تمامی مانيـتورهای فعلی دارای dot pitch و يا stripepitch قابل قبول می باشند ( بيست و هشتم صدم و يا کمتر ) .
 • اندازهResolution و Refresh . پارامتر Refresh rate ، نشاندهنده تعداد دفعاتی در ثانیه است که صفحه مجددا" نوشته و یا Redraw می گردد . در صورتيکه پارامتر فوق دارای مقداری کمتر از هفتاد هرتز باشد ، چشم قادر به تشخیص لرزش نمایشگر خواهد بود . Resolution بالا ، باعث ارائه تصاوير گرافيکی هموار( صاف و بی موج ) و نمايش اطلاعات بيشتر بر روی نمايشگر می گردد.

تشریح مشخصات

مانیتور، نظیر سایر تجهیزات جانبی دارای مدل های متفاوت با قابلیت های مختلف است . قيمت و مشخصات يک مانيتور به تنهائی نشاندهنده کيفيت مانيتور نبوده و مشاهده کيفيت تصاوير و کارآئی مانيتور با توجه به نوع کاربرد آن در عمل ، روشی مطمئن بمنظور انتخاب يک مانيتور است .در مانیتورهای CRT بموازات افزایش Resolution ، اولا" تصاویر با ابعاد کوچکتری نمايش داده شده و ثانيا" ميزان Refresh rate کمتر خواهد شد. برای اکثر Resolution استفاده شده ، می توان از Refresh rate معادل 70 هرتز استفاده نمود(پیشگیری از لرزش نمایشگر و خستگی چشم).

در مانیتورهای LCD ، پارامتر Contrast بسيار حائز اهميت بوده و بعنوان يکی از شاخص های مهم در ارتباط با کيفيت در نظر گرفته می شود. محدوده زاويه ديد( مشاهده ) ، يکی ديگر از پارامترهای مهم در زمان انتخاب يک مانيـتور LCD است ( امکان مشاهده تصاوير نمايشگر از زوايای متفاوت در مقابل مشاهده مستقيم ) .

نمایشگرهایLCD مسطح :

 • Native Resolution

حداقل : 1024 در 768 ، پیشنهادی : 1024 در 768 تا 1280 در 1024 ، حداکثر

: 1280 در 1024 تا 1600 در 1200

زمانیکهتصاوير بر روی یک مانیـتور LCD با NativeResolution پیش فرض نمایش داده شوند ، کيفيت تصاوير مناسب خواهد بود .در این رابطه می توان در صورت تمايل ، Resolution را کاهش ( دربرخی حالات ، امکان افزايش آن نيز وجود دارد) داد ، ولی ممکن است تصاوير کيفيت خود را از دست دهند (تصوير مات ) .در صورتیکه نوع استفاده از کامپيوتر بگونه ای است که لازم است Resolution متناوبا" تغيير داده شود ، می توان از مانتیورهای CRTاستفاده نمود.

 • اندازه پانل

حداقل : پانزده اینچ ، پیشنهادی : پانزده تا هیجده اینچ ، حداکثر : هیفده تا نوزده اینچ
بر خلاف اندازه لامپ تصویر مانیتورهای
CRT ، اندازه پانل مانیتورهای LCD ، محدوده قابل مشاهده بهتری را ارائه می نمايند.در مانیتورهای CRT ، ابعاد تصویر بصورت قطری اندازه گیری می شود ( از یک گوشه تصویر به گوشه دیگر ) .

 • میزان Contrast


حداقل : 1 : 200 تا 1 : 300 ، پیشنهادی : 1 : 300 تا 1 : 350 ، حداکثر : 1 : 300 تا 1 : 400

Contrast ، پارامتری است که بکمک آن می توان نحوه نمايش رنگ ها ( توان و قدرت آنان ) را بر روی نمایشگر ،تعيين نمود.هر اندازهContrast يک مانیتور بیشتر باشد، کيفيت تصاوير بهتر خواهد بود.

 • زاویه دید ( Viewing Angle )

حداقل : 120/100الی 140/120 درجه ، پیشنهادی : 120/100 الی 170/170 درجه ، حداکثر : 150/140 الی 170/170درجه
به
زاويه افقی و يا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاوير بدون کاهش کيفيت رنگ و شفافيت تصوير می باشد ، زاويه ديد گفته می شود.زمانیکه قصد استفاده از مانیتور LCD بمنظور ایجاد یک Presentation و یا استفاده همزمان توسط بيش از يک کاربر وجود داشته باشد ، اندازه پارامتر فوق ، جايگاه واقعی خود را پيدا می نمايد.هراندازه میزان زاویه دید يک مانیتور بیشتر باشد ، امکان مشاهده تصاوير از زاويای بيشتر با حفظ کيفيت ، فراهم می گردد. تولید کنندگان بمنظور اندازه گیری زاویه دید ، از روش های متفاوتی استفاده می نمايند.پیشنهاد می گردد برای مقایسه و تصمیم نهائی ، مانيتور بطور عملی بررسی گردد.

 • روشنائی

حداقل : 200 تا 250 ( Cd/m2 )، پیشنهادی : 250 تا 350 ( Cd/m2 )،

حداکثر : 250 تا 350 ( Cd/m2 )

تمامی مانیتورهای LCD ، دارای روشنائی لازم به ميزان کافی می باشند .

 

  انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 6

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با ...

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

آموزش صفر تا100تعمیر موتورسیکلت هوندا

امروز برای شما که دنبال موفقیت هستید آموزش جامع و کامل تعمیر موتور سیکلت هوندا را قرار داده ایم،که در ادامه می توانید دانلود کنید این مجموعه کتاب به همه دارندگان موتورسیکلت به منظور تعمیر، ایمنی و آشنایی با عملکرد بخش های مختلف این وسیله نقلیه توصیه می شود. محتوای این پکیج: ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط و فقط تا پايان اسفند ماه به مبلغ 14250 تومان به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم،خیلی اتفاقی با این متد آشنا شدم و قبل از آن همه روشها رو برای افزایش ...

کتاب لطفا گوسفند نباشید جلد یک و دو (فارسی)

کتاب لطفا گوسفند نباشید جلد یک و دو (فارسی)

کتاب لطفاً گوسفند نباشید به اهتمام محمود نامنی از جمله برترین کتاب های خودشناسی و اصلاح الگوی زندگی شخصی است که در چند سال اخیر نگارش یافته است. خواندن این کتاب را برای همه افرادی که نمی خواهند گوسفند بمانند توصیه می نماییم. (انسان نمی تواند به آسمان نیندیشد ،مگر انسان ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد اینترنتی

کسب درآمد اینترنتی

بسته کسب درآمد آسان از اینترنت روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ تومان مناسب برای تمامی افراد با هر سن و دانشی میتواند زندگیت را عوض کند این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید فروش خود را با این اموزش چندین برابر کنید وضعیت پکیج : کاملا فعال جدیدترین نسخه : $(نسخه ...

دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی
کسب درآمد میلیونی درآمد 10 میلیونی از نت در یک ماه

کسب درآمد میلیونی درآمد 10 میلیونی از نت در یک ماه

در پایان صفحه ایمیل پشتیبانی برای به موفقیت رساندن شما و این که به و آرزو های خود برسید قرار داده شده است . کسب درآمد میلیونی کسب درآمد میلیونی از اینترنت ویدیو اثبات را حتما ببینید . بسم تعالی کسب درآمد میلیونی سلام اسم من محمد هست , 23 سالمه سنم کمه ...

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1و2 +600نمونه سوال(

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1و2 +600نمونه سوال(

دانلود خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1و2 +600نمونه سوال( نکات کلیدی و امتحانی ) دانلود خلاصه تمام نکات کلیدی و امتحانی اندیشه اسلامی1 دانلود خلاصه تمام نکات کلیدی و امتحانی اندیشه اسلامی 2 دانلود بیش از 270نمونه سوال اندیشه اسلامی 1ازنیمسال اول 92-91 تا نمونه سوال امتحانی ...

دانلود کتاب تکنیکهای مانیه تیزم به خود

دانلود کتاب تکنیکهای مانیه تیزم به خود

این کتاب شاید شاهکاری باشد برای نفوذ شخصی و رسیدن به نیروی نامرئی شخصی. از دید بعضی­ها، واقعیت مانیتیسم بشری تجربه­ای متقن و تأیید شده است. از دید عده­ای دیگر، در حد ایمان و اعتقادی ساده است؛ بسیاری نسبت به آن اظهار بی­ اطلاعی و برخی دیگر آن را به سادگی رد می­کنند. ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

دانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال

عنوان فایل:دانلود رایگان حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی لوئیس لیتهلد جلد دوم (قسمت دوم) نوع فایل:pdf تعداد صفحات:430 حجم فایل:39MB مولف:لوئیس لیتهلد تشریح:محمد حسین محسنیان نمونه های از صفحات فایل: ...

دانلود کتاب کسب درآمد با چرم سازی و چرم دوزی

دانلود کتاب کسب درآمد با چرم سازی و چرم دوزی

چرم‌سازی عبارتست از تهیه چرم از پوست حیوانات و جانوران بوسیلهٔ پاره‌ای مواد شیمیایی و اعمال فیزیکی و شیمیایی، که پوست از حالت ابتدایی خارج شده و به صورت ثابت و فاسد‌نشدنی در بیاید. به عبارت دیگر چرم‌سازی تغییر شکل دادن به پوست به کمک مواد دباغی و عملیات فیزیکی و ...

پنل ممبرگیری ارزان و واقعی

پنل ممبرگیری ارزان و واقعی

پنل ممبر گیری تلگرام با این پنل می توانید برای کانال ها و گروه های خود ممبر دریافت نمایید. ویژگی های این پنل: سرعت بالا در ممبرگیری ارزان تر از دیگر پنل ها در همه جا و در 24 ساعت از شبانه روز می توانید ممبر بگیرید قابلیت ممبرگیری در موبایل و کامپیوتر قابلیت افزایش ...

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش رایگان طلا در بازی آنلاین زولا

آموزش افزایش طلا در بازی آنلاین زولا بهترین پکیج آموزشی از نظر کاربران برای اطمینان بیشتر نظرات را بخوانید زولا یک بازی ایرانی می باشد که توسط ایرانیان زحمتکش ساخته شده است و سبک این بازی تفنگی ، اکشن ، آنلاین میباشد که در این بازی مراحل مختلفی وجود دارد که میتوانید ...

آیدی تلگرامی به نشانی:hascomp@

هدف ما تبدیل رویای شما به واقعیت است © 1398-2019

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما